wydrukowane przez https://linz-wels.city-map.at/city/db/340301100006/sankt-marien/rolne-gospodarstwa

rolne gospodarstwa - Sankt Marien

Wpisy firm bran¿y rolne gospodarstwa w miejscowoœci Sankt Marien

rolne gospodarstwa - Sankt Marien Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

wpis znaleziono

Oberschöfring 40
4502 Sankt Marien
Tel.: 07227 8185007227 81850
Faks: 07227 81850-12